Welcome to MuslimGuide.Se Quran Trasliteration

Svenska
Denna sida är för dem som inte kan läsa den heliga Koranen på arabiska. Koranläsning med latinska bokstäver ersätter inte läsning på arabiska, utan det är ett substitut för den ursprungliga heliga Koranen för att hjälpa dem som försöker att lära sig att läsa arabiska texten. Därför bör det prioriteras att läsa Koranen på arabiska, något som inte är svårt att lära sig. Många som inte kunde läsa arabiska bokstäver tidigare har lärt sig att läsa och förstå Koranen på arabiska samt tillämpa tajweed-regler.

Det är viktigt att öva uttala bokstäverna enligt anvisningarna. För att läsa den arabiska texten till Koranverserna i sin rätta form, är av största vikt eftersom innebörden av arabiska ord ändras med små förändringar av uttalet.

Jag ber till Allah den allsmäktige för att hjälpa dig att läsa den heliga Koranen och att göra allt gott. Förhoppningen är att transkriberingen av den heliga Koranens ädla verser tillsammans med översättning kommer att vara till stor hjälp och nytta för dig.

English
This page is for those who can not read the Holy Quran in Arabic. Quran reading in Latin characters does not replace reading in Arabic, but it is a substitute for the original Holy Qur'an to help those trying to learn to read Arabic text. Therefore, it should be a priority to read the Quran in Arabic, which is not difficult to learn. Many who could not read Arabic letters have previously learned to read and understand the Quran in Arabic as well as applying tajweed rules.

It is important to practice pronounce the letters as directed. To read the Arabic text of the verses in their correct form, is of paramount importance as the meaning of Arabic words change with small changes in pronunciation.

I pray to Allah Almighty to help you to read the Holy Quran and to do all the best. And I hope that the transcription of the holy Quran noble verses with translation will be very helpful and beneficial to you.25.08.2016, 13:40