وتاری مامۆستایان

مامۆستا فاتح شارستێنی مامۆستا فاتح شارستێنی

مامۆستا دلێر گەرمیانی مامۆستا دلێر گەرمیانی

مامۆستا هاوڕێ مامۆستا هاوڕێ

مامۆستا کرێکار مامۆستا کرێکار

مامۆستا مەلا جەمیل مامۆستا مەلا جەمیل

مامۆستا شێرزاد عبدالوهاب مامۆستا شێرزاد عبدالوهاب

مامۆستا سەید احمدی پێنجوینی مامۆستا احمد پێنجوینی

دوکتۆر عبدالواحد دوکتۆر عبدالواحد

مامۆستا محمدی مەلا فایق مامۆستا محمدی مەلا فایق

دوکتۆر عبداللە دوکتۆر عبدالله

مامۆستا شەماڵ موفتی مامۆستا شەماڵ موفتی

مامۆستاعلی باپیر مامۆستا علی باپیر

مامۆستاعبداللە قەسرێ مامۆستا عبدالله قەسرێ