Quran transliteration with audio
Placera muspekaren över högtalarikonen för att kunna lyssna på ljudet
Place your mouse over the speaker icon to listen to the sound

www.muslimguide.se