MUSLIMGUIDE.SE
Innehåll


Inledning
Wudu-rituell tvagning
Tayammum-
    torrtvagning

Bönen (sala)


www.muslimguide.se

 WUDU-rituell tvagning
 Tvagning (wudu)före bönen är föreskriven i Koranen och är en slags symbolisk rening inför mötet med Allah.
 Så här utförs rituell tvagning (wudu):
 När en muslim har för avsikt i hjärtat att tvaga sig så ska han eller hon säga: "Bismillah" ("I Allahs namn").
 Tvagningens beskrivning
 Tvätta händerna upp till handlederna tre gångar. Börja med höger hand

www.muslimguide.se


 Ta vatten i höger hand och skölj munnen tre gånger


www.muslimguide.se


 Ta vatten i höger hand, för in vattnet i näsan och blås ut, tre gånger Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra


www.muslimguide.se   www.muslimguide.se

 Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm


www.muslimguide.se   www.muslimguide.se

 Fukta händerna och dra lätt över håret

www.muslimguide.se


 Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret


www.muslimguide.se


 Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot


www.muslimguide.se


 Efter att ha avslutat tvagningen ska man säga: "Ash-hado an la ilaha illallah wa ash-hado anna Mohammadan rasolallah" ("Jag bär vittnesmål om att det inte finns någon gud [gudom] värd att dyrkas förutom Allah, och jag bär vittnesmål om att Mohammad är Hans Sändebud").
 Sedan kan man läsa en bön (Du'a), t ex: "Allahomma-dj'alni minat-tawwabin, wa-dj'alni minal-motatahhirin" ("Åh Allah, gör mig till en av dem som återvänder till dig iånger, och gör mig bland dem som renas.")
 Tvagningen upphävs och måste förnyas om något av följande inträffar innan eller mellan bönerna:
- toalettbesök
- släppa väder
- djup sömn
- medveteslöshet
- kräkning
- svimningsanfall

« Förra sidan     Nästa sida »