MUSLIMGUIDE.SEwww.muslimguide.se

Innehåll

Inledning
Wudu-rituell tvagning
Tayammum-
    torrtvagning

Bönen (sala)

www.muslimguide.se

 Tayammum-torrtvagning
 Tayammum kan utföras när man inte kan få tag på vatten, vid sjukdom eller vattenbrist.
 Tayammum utförs på följande vis:
 - Ha hjärtats avsikt att utföra tayammum och säg "Bismillah" ("I Allahs namn").
 - Ta ren sand, jord eller sten i båda handflatorna och skaka bort överflödig sand eller jord.
 - Gnid händerna upp til handlederna tre gånger. Tag igen på stenen (sanden, jorden) och för sedan händerna över ansiktet.
 - Efteråt skall man säga trosbekännelsn.
 Obs;  om man inte hittar sand, jord eller sten för att utföra tayammum kan man klappa handflatorna på väggen eller på marken istället och utföta tayammum på samma sätt som ovan (klappa på marken eller på väggen med handflatorna, gnid händerna upp till handlederna, klappa igen på marken eller på väggen och för sedan händerna över ansiktet).

      Du kan klicka på bilden här nedan för att se på flash filen om
"Tayammum"


www.muslimguide.se« Förra sidan     Nästa sida »