MuslimGuide.se


Åkallelse (Du’a och Zikr) ur Koranen och Sunnah     Av Sheikh Sa’id Ibn Wahf Al-Qahtaani     0-Åminnelsens dygd       67- Åkallan för observation av nymåne
      1- Åminnelser När man vaknar upp       68- Åkallan när man bryter fastan
      2- Åkallan när man klär på sig       69- Åkallan innan man äter
      3- Åkallan vid bärande av ett nytt klädesplagg       70- Åkallan vid måltidens slut
      4- Åkallan för någon som tar på sig nya kläder       71- gästens Åkallan för värden
      5- Vad man ska säga innan man byter om       72- Åkallan för den som tänker erbjuda dricka eller någon som avser att göra det
      6- Åkallan innan man går in på toaletten       73- Åkallan för en familj som man bryter fastan hos dem
      7- Åkallan när man lämnar toaletten       74- Åkallan att sägas när den fastande erbjuds mat och han avvisar
      8- Åminnelse innan man utför tvagning (Wudū')       75- Vad man ska säga när man fastar om någon är otrevlig mot en
      9- Åminnelse när man är klar med tvagningen       76- Åkallan att sägas när man ser tidig eller brådmogen frukt
      10- Åminnelse när man lämnar hemmet       77- Åkallan att säga när man nyser
      11- Åminnelse när man kommer hem       78- Vad man ska säga till en otroende när han nyser och säger: Al-Ĥamdulillāh
      12- Åkallan när man går till moskén       79- Åkallan att säga till nygifta
      13- Åkallan när man stiger in i moskén       80- Brudgummens åkallan och vad han säger när han köper ett djur
      14- Åkallan när man lämnar moskén       81- Åkallan att sägas Innan intimt umgänge
      15- Åminnelser relaterade till böneutropet (Al-'Adhān)       82- Åkallan mot ilska
      16- Åkallan vid starten av bönen (Efter takbīr)       83- Åkallan när man ser någon som drabbats av olycka
      17- Åkallan medan man böjer sig i bön (Rukūʿ)       84- Bön att sägas vid en samling eller sammanträde …etc
      18- Åkallan vid uppstigning från böjd ställning (Rukūʿ)       85 - Åkallan att sägas vid försoning av synder som sagts som resultat vid en samling eller sammanträde …etc
      19- Åkallan under nedfall (Sujūd)       86- Åkallan för någon som säger: "Må Allah förlåta dig"
      20- Åkallan när man sitter mellan de två nedfallen (Sadjdatayn)       87- Åkallan för någon som gör dig en tjänst
      21- Åkallan vid nedfall när man läser sujūd verserna ur Kuranen       88- Skydd från Dajjal
      22- At-Tashahhud       89- Åkallan att sägas till den som förklarar sin kärlek till dig, för Allahs skull
      23- Att recitera välsignelser till profeten (saw) efter Tashahhud (Aşşalat ʿalā An-Nabiyy)       90- Åkallan att sägas till den som har erbjudit dig lite av sin välstånd
      24- Åkallan efter sista tashahhud och före salam       91- Åkallan att säga till gäldenären när hans skuld är avgjord
      25- Åminnelser efter böns avslut       92- Åkallan att sägas vid rädsla för shirk
      26- Åkallan för sökning av vägledning av ett beslut eller väljande av rätt bana…etc (Al-'Istikhārah)       93- Åkallan till en som säger till dig Baraka Allāhu fīk
      27- Åminnelser för morgonen och kvällen       94- Åkallan mot att tillskriva saker till varsel
      28- Åminnelser innan sömn       95- Åkallan att sägas när man klättrar på ett djur eller all annan transport
      29- Åkallan när man vänder sig under natten       96- Åkallan att sägas vid resa
      30- Åkallan när man är orolig, rädd, misstänksam och liknande vid sömn       97- Åkallan när man stiger in i en stad eller by…etc
      31- Vad man ska göra när man drömmer gott eller ont       98- Åkallan när man träder in i marknaden
      32- Åkallan till Qunūt i Witrbön       99- Åkallan att sägas när djuret man sitter på (eller all transport) snavar
      33- Åminnelse direkt efter salām vid witr       100- Resenärens Åkallan för de invånare han lämnar bakom sig
      34- Åkallan för oro och sorg       101- Åkallan att sägas av invånaren för den resande
      35- Åkallan för ångest       102- Åkallan att sägas medan man går uppför eller nerför en backe, t.ex. en kulle, under resan
      36- Åkallan när man möter på fienden eller någon med makt       103- Åkallan av den resande när gryning närmar sig
      37- Åkallan mot härskarnas förtryck       104- Åkallan när man stannar eller inkvarterar någonstans under resan
      38- Åkallan mot en fiende       105- Åkallan är man återvänder från en resa
      39- Vad man ska säga när man är rädd för människor       106- Vad man ska säga när man får behagliga och obehagliga nyheter
      40- Åkallan för någon som plågas av tvivel i sin tro       107- Förträfflighet att skicka böner mot profeten Salallahu 'alaihi Wassallam
      41- Åkallan För den som är skuldsatt       108- Förträfflighet att sprida Islams hälsning
      42- Åkallan för någon som plågas av viskningar i bön eller recitation       109- Hur man svarar en hälsning från en otroende
      43- Åkallan för någon vars angelägenheter har blivit svåra       110- Åkallan att sägas när man hör en tupp gala eller en åsna skria
      44- Vad man ska säga och göra när man begår en synd       111- Åkallan att sägas när man hör en hund skälla om natten
      45- Åkallan för att utesluta djävulen och hans viskningar       112- Åkallan att säga till den du har förolämpat
      46- Åkallan för när något du ogillar, händer, eller för när du misslyckas med att uppnå det du försöker göra       113- Vad säger en muslim när han berömmer en annan muslim
      47- Vad säger man när man gratulerar nyblivna föräldrar och hur de ska svara       114- Vad en muslim bör säga när han beröms
      48- Hur man söker Allahs skydd för barn       115- Pilgrimens meddelande om hans ankomst till Hajj eller Umrah (Talbiyah)
      49- Åkallan för den sjuka människan när man besöker honom/henne       116- Takbīr vid hörnet (innehållande den svarta stenen)
      50- Belöningen för att besöka den sjuka människan       117- Åkallan att sägas mellan Yemeni hörnet och den svarta stenen vid (Kaʿbah)
      51- Patientens åkallan som har avsagt sig all hopp om livet       118- Åkallan att sägas när man är vid berget Şafa och berget Marwah
      52- Att uppmuntra den döende personen att säga       119- Åkallan som ska sägas på Arafatdagen
      53- Åkallan för någon som plågas av missöde       120- Åkallan att sägas vid al-Masharil-Haram (al-Muzdalifah)
      54- Åkallan när man stänger ögonen på den avlidne       121- Takbīr när man kastar gruset vid Jamarat. (att stena de tre pelarna vid Mina under Hajj)
      55- Åkallan för den döde vid begravningsbönen       122- Åkallan ska sägas vid tider för förvåning och glädje
      56- Åkallan för ett barn/baby i begravningsbönen       123- Vad man bör göra när man förvånad eller får trevliga nyheter
      57- Kondoleans       124- Vad man ska säga när man känner smärta i kroppen
      58- Åkallan som ska reciteras när de döda placeras i graven       125- Åkallan när man i rädsla för att plåga något eller någon med ens öga
      59- Åkallan efter att ha begravt den avlidna       126- Vad man ska säga när man blir uppskrämd
      60- Åkallan när man besöker gravar       127- Vad man ska säga när man slaktar eller offrar ett djur
      61- Åkallan för när vinden blåser       128- Vad som sägs avvärja bedrägeri från den ihärdiga shayţan
      62- Åkallan för när det åskar       129- Att söka förlåtelse och ånger gentemot Allah
      63- Några åkallelser för regn       130- Att komma ihåg Allahs förhärligande
      64- Åkallan för när det regnar       131- Hur profeten Mohammed (saw) gjorde tasbeeh!
      65- Åminnelse Efter regnskur       132- Typer av godhet och god etikett för samhällslivet
      66- Åkallan för begäran om klar himmel
UPP

hit counter