translitterering Tabell

Arabisk bokstav bokstavsnamn Translitering
alif A
b
t
thā th
jīm j
ĥā ĥ
khā kh
dāl d
dhāl dh
r
zāy z
sīn s
shīn sh
şād ş
đād đ
ţā ţ
žā ž
ʿayn ʿ
ghayn gh
f
qāf q
kāf k
lām l
mīm m
nūn n
h
wāw w
y
hamza '
alif maksura ā
ta marbūta t

Fig 1. Fonetisk transkription för bokstäver.

Diakritiskt arabisk Transkription
fathatan an
đammatan un
kasratan in
fatĥa a
đamma u
kasra i
shadda (dubbel)
sukūn '

Fig 2. Fonetisk transkription för diakritik.

Vokaler

De långa vokalerna indikeras av ā, ī och ū,
och maddah kan också användas för att förlänga en vokal..
shadda indikeras genom dubbling av en bokstav.
hamzat al-wasl transkriberas som l- utom i början av en vers där al- används. För exempel:


Al-Ĥaqqu Min Rabbika Falā Takūnanna Mina Al-Mumtarīna (2:147)