098- När man träder in i marknaden


دُعَاءُ دُخُولِ السُّوقِ

٢٠٩- ”لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاِ يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‟ [1].

” Lā 'ilāha 'illā Al-Lāhu waĥdahu lā sharīka lahu, lahu al-mulku wa lahu al-ĥamdu, yuĥyī wa yumītu, wa Huwa ĥayyun lā yamūtu, biyadihi al-khayru, wa Huwa ʿalā kulli shay'in qadīrun ”

Ingen har rätten att bli tillbedd utom Allah, Den Ende, och ingen finns som kan liknas vid Honom, till Honom hör all suveränitet och lovord. Han ger liv och orsakar död, och Han är levande och dör aldrig. I Hans hand finns allt god och Han har makt över allt, och Han har allt i Sin makt.
1- At-Tirmidhi 5/291, och Al-Hakim 1/538. Al-Albani betygsatte det bra i Sahih Ibn Majah 2/21 och Sahih At-Tirmidhi 3/152.