094- Förbjudet att tillskriva saker till varsel (omen)


دُعَاءُ كَرَاهِيةِ الطِّيَرَةِ

٢٠٥- ”اللَّهُـمَّ لَا طَيْـرَ إِلاَّ طَيْـرُكَ، وَلَا خَـيْرَ إِلاَّ خَـيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْـرُكَ‟ [1].

” Allāhumma lā ţayra 'illā ţayruka, wa lā khayra 'illā khayruka, wa lā 'ilāha ghayruka ”

O Allah, det finns ingen varsel men det finns förtröstande till Dig, det finns inget gott utom Din godhet och ingen har rätten att bli tillbedd utom Du.
1- Ahmad 2/220, Ibn As-Sunni (nr 292). Se även Al-Albani, Silsilatul-Ahadlth As-Sahihah 3/54, (nr 1065). När det gäller fa'l (bra omen) användes dessa för att behaga profeten (SAW), och så när han hörde bra ord från någon, brukade han säga: "Vi har tagit en bra omen från din mun". Abu Dawud, Ahmad. Se även Al-Albani, Silsilatul-Ahadith As-Sahihah 2/363, och det är hos Abu Ash-Shaikh Al-Asfahani i Akhlaqun-Nabiyy (SAW), s. 270.