093- Bön för någon som säger till dig: "Barakal-lahu fika", Må Allah välsigna dig


الدُّعاءُ لِمَنْ قالَ: بَارَكَ اللهُ فيكَ

٢٠٤- ”وَفِيكَ بَارَكَ اللَّهُ‟ [1].   

” Wafīka bāraka Al-Lāhu ”

När någon säger till dig: Må Allah välsigna dig.
då ska du svara: Och må Allah välsigna dig.


1- Ibn As-Sunni, s. 138, (nr 278). Se även Ibn Al-Qayyim, Al-Wabil As-Sayyib, sid. 304, med kontroll av Basheer Muhammad 'Uyoon.