092- Bön att sägas vid rädsla för shirk (Polyteism)


دُعَاءُ الخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ

٢٠٣- ”اللَّهُـمَّ إِنّـِي أَعُـوذُ بِكَ أَنْ أُشْـرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْـلَمُ، وَأَسْتَـغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْـلَمُ‟ [1].

” Allāhumma 'innī 'aʿūdhu bika 'an 'ushrika bika wa 'anā 'aʿlamu, wa 'astaghfiruka limā lā 'aʿlamu ”

O Allah, jag tar tillflykt till Dig annars begår jag shirk mot Dig avsiktligt och jag söker Ditt förlåtande för vad jag gör oavsiktligt.
1- Ahmad 4/403. Se även Al-Albani, Sahihul-Jami' As-Saghir 3/233 och Sahihut-Targhib wat-Tarhib 1/19.