7- När man lämnar toaletten


دعاء الخُرُوج مِنَ الْخَلاَءِ

١١- ”غُفْـرانَكَ‟ [1].   

” Ghufrānaka ”

Jag ber Dig (Allah) om förlåtelse.

1- Abu Dawod, At-Tirmidhi,Ibn Majah och An--nasa'i i ['Amal al-jawm wa Al-Lailah], se: Zad Al-Ma'ad 2/387.