073- Bön för den som bryter fastan i någon annans hem


الدُّعَاءُ إذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ

١٨٤- ”أَفْطَـرَ عِنْدَكُمُ الصّـائِمونَ وَأَكَلَ طَعَامَـكُمُ الأبْـرارُ، وَصَلَّـتْ عَلَـيْكُمُ المَلائِكَـةُ ‟[1].

” 'Afţara ʿindakumu aş-şā'imūna, wa 'akala ţaʿāmakumu al-'abrāru, wa şallat ʿalaykumu Al-Malā'ikatu ”

Må de fastande bryta fastan i ert hem, och må den plikttrogne och gudfruktiga äta eran mat, och må änglarna skicka böner till er.
1- Abu Dawud 3/367, Ibn Majah 1/556, An-Nasa-i, 'Amalul-Yawm wal-Laylah 296-8. Al-Albani betygsatte den autentiskt i Sahih Abu Dawud 2/730.