052- Instruktioner för den som är nära döden*


تَلْقِينُ الـمُحْتَضِرِ

١٥٣- ”مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ‟ [1].   

” Man kāna 'ākhiru kalāmihi lā 'ilāha 'illā Allāhu dakhala al-Jannata ”

Den vars sista ord är: “La ilaha ill Allah träder in i Paradiset” (Ingen har rätten att bli tillbedd utom Allah).
*När man vet att en person är nära livets slut uppmanas de närmaste att vara där. Anhörigas uppgift är att finnas där och att uppmuntra den döende att säga: ”la ilaha illal-lah”.

1- Abu Dawud 3/190. se Även Al-Albani, Sahihul-Jami' As-Saghir 5/432.