045- Bön för att utesluta djävulen och hans viskningar


دُعَاءُ طَرْدِ الشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ

١٤١- ”الإِسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ مِنْهُ ‟[1].   

” Al-'istiʿādhatu billāhi minhu ”

Söker tillflykt till Allah mot honom (det vill säga genom att säga att jag söker tillflykt till Allah från Satan, den utstötte).

١٤٢- ”الأَذَانُ ‟[2].   

” Al-'adhānu ”

Kalla till bön (Adhan).

١٤٣- ”الْأَذْكَارُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ‟[3].   

” Al-'adhkaru wa qira'atu al-Qurāni ”

Att åkalla allah (Adhkar) och Recitera Koranen.
1- Abu Dawod 1/206, At-Tirmidhi, se: sahih At-Tirmidhi 1/77, och se sura Al-Mu'minon Aya 98-99.

2- Muslim 1/291, Al-Bukhari 1/151.

3- “Gör inte era hem som kyrkogårdarna, djävlarna flyr sannerligen från huset som sura Al-Baqaraah har lästs” Muslim 1/539. Även böner och ihågkommande för kvällen och morgonen, före sömn, när man går upp, gå in och lämna toaletten, gå in och lämna moskén, recitation av ayat Al-kursi [Al-Baqarah 2:255], och de två sista verserna av sura Al-Baqarah före sömn, och Den som säger: Ingen har rätten att bli tillbedd utom Allah, ensam, utan like. Till Honom hör all suveränitet och prakt och Han är allsmäktig” (100 ggr), Det kommer att vara ett skydd för honom från djävulen under hela dagen, samt böneutrop fördriver satan.