036- När man möter på fienden eller någon med makt


دُعَاءُ لِقَاءِ العَدُوِّ وذِي السُّلْطَانِ

١٢٦- ”اللّهُـمَّ إِنَّا نَجْـعَلُكَ فِي نُحـورِهِـمْ، وَنَعـوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهـمْ ‟[1].   

” Allāhumma 'innā najʿaluka fī nuĥūrihim wa naʿūdhu bika min shurʿūrihim ”

O Allah, vi placerar Dig framför dem och vi tar tillflykt i Dig från deras onda.

١٢٧- ”اللّهُـمَّ أَنْتَ عَضُـدِي، وَأَنْتَ نَصِـيرِي، بِكَ أَجـُولُ وَبِكَ أَصُـولُ وَبِكَ أُقـَاتِلُ ‟[2].   

” Allāhumma 'anta 'ađudī, wa 'anta naşīrī, bika 'ajūlu wa bika 'aşūlu wabika 'uqātilu ”

O Allah, du är min styrka och du är mitt stöd, för din skull går jag fram och med Dig attackerar jag och med Dig krigar jag.

١٢٨- ”حَسْبُـنَا اللهُ وَنِعْـمَ الوَكـِيلُ ‟[3].   

” Subĥāna Allāhu waniʿma al-wakīlu ”

Vi behöver ingen annan hjälpare än Allah. Var finns en mäktigare beskyddare?
1- Abu Dawod 2/89, och Al-Hakim förklarade det autentisk och Adh-Dhahabi var överens med 2/142.

2- Abu Dawud 3/42, At-Tirmithi 5/572. Se även Sahih At-Tirmithi 3/183.

3- Al-Bukhari, 5/172.